Alles wat je wilt weten over een dysmature baby


Je hebt ontzettend blij nieuws wat je baby is geboren! Helaas is je baby veel kleiner dan je had verwacht. Je baby is dysmatuur. Dat betekent dat je baby een te laag geboortegewicht heeft. In dit artikel leggen we je uit wat dysmatuur precies inhoudt, de risico’s die hierbij komen kijken en de behandeling die hoort bij een dysmature baby.

Wat houdt dysmatuur precies in?

Dysmatuur is een medische term die staat voor een baby met een te laag geboortegewicht. Je baby wijkt op de groeicurve meer dan twee standaardafwijkingen naar beneden af van het gemiddelde geboortegewicht bij pasgeboren baby’s. In de meeste gevallen is een baby dysmatuur omdat hij/zij te vroeg geboren is, maar ook na een zwangerschap van 40 weken kunnen baby’s te klein zijn. Een dysmature baby herken je dus aan zijn gewicht. De overige kenmerken van dysmatuur zijn het hebben van weinig vetweefsel, een hongerig gevoel en het moeilijk warmhouden van zichzelf. 

De risico’s 

Een te laag geboortegewicht van je baby brengt een aantal risico’s met zich mee. Er is namelijk een grotere kans op complicaties. Met deze reden worden dysmature baby’s in het ziekenhuis gehouden ter controle. De risico’s zijn:

  • Schommelingen in de lichaamstemperatuur;
  • Een te laag aantal bloedplaatjes;
  • Een te laag bloedsuikerniveau;
  • Een te hoog aantal rode bloedcellen;
  • Meer dan 10% gewichtsverlies in de eerste dagen na de geboorte.

De behandeling van een dysmature baby

Een dysmature baby zal dus in het ziekenhuis gehouden worden zodat het gewicht en de kans op mogelijke complicaties in de gaten gehouden kunnen worden. Onderzoeken als een urineonderzoek, bloedonderzoek en een echografisch onderzoek zullen afgenomen worden om te achterhalen waarom de baby dysmatuur is en hoe de risico’s zo klein mogelijk gehouden gaan worden. Verder is het belangrijk om de baby te voorzien van extra warmte en voeding. Een dysmature baby houdt zichzelf namelijk moeilijk warm en daarnaast ervaren ze moeite met zelfstandig eten. Hier komt jouw hulp goed van pas. Als bovenstaande goed en zelfstandig gaat en de baby is minimaal 2000 gram, dan mag hij/zij mee naar huis. Natuurlijk houdt de kinderarts goed in de gaten of de stijgende lijn voortduurt of dat extra aanscherping weer nodig is. Hoe dan ook is het belangrijk om de behoeften van een dysmature baby voorop te stellen en het gewicht goed te blijven monitoren.